Naše projekty

Zde naleznete seznam projektů, na kterých se v rámci černobylské zóny podílíme. U každého projektu naleznete detailní popis.

foto by Aleksandr Sirota.jpeg
Vedlejší projekt: Požáry jaro 2020

​V měsíci dubnu sužovaly obrovské požáry celou Černobylskou zónu. V době karantény to byl obrovský problém. Nebylo totiž možné fyzicky pomoci přímo na místě. Hasiči pracovali do úmoru ve dne v noci celý měsíc. Požáry měly několik ohnisek a kvůli obrovskému suchu a špatnému přístupu tak celkově shořelo 64 000 hektarů Černobylské zóny, což je 1/4 celé oblasti.

Po několika dnech začala být situace velmi vážná, protože se rozhořelo ohnisko v centrální části zóny a požár spálil na popel několik vesnic, dětský tábor a celý Rudý les. Ohrožoval město Černobyl, Pripjať i samotnou elektrárnu. 

V Černobylské zóně jsou pro zaměstnance a turisty 4 obchody zásobené poskromnu, není zde čerpací stanice a není zde zdroj pitné vody. Hasiči tedy potřebovali hlavně vodu a jídlo. Také měli nedostatek pohonných hmot pro cisterny. Chyběly i základní věci jako lopaty a hadice. Okamžitě jsme poslali 500 EUR na podporu hasičů. Po požárech se ukázalo, že jsme ze zahraničních agentur byli jediní.

foto by Aleksandr Sirota.jpg
Vedlejší projekt: Rekonstrukce 

Každý, kdo někdy navštívil černobylskou zónu zná pomník "Těm, co zachránili svět." Pomník byl odhalen na 10. výročí nehody, tedy 26. dubna 1996. Projekt nestavěl odborník, na jeho stavbě se podíleli hasiči, přátelé a rodiny likvidátorů. Je totiž věnován právě zaměstnancům elektrárny, hasičům a likvidátorům. 

Pomník byl po více než dvaceti letech v kritickém stavu a začal se celý rozpadat. Proto byl na podzim roku 2019 zabalen tak, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy. Zároveň byla spuštěná veřejná sbírka na jeho rekonstrukci. Cena rekonstrukce byla odhadována na 5 500 EUR. Tuto částku bylo třeba vybrat do podzimu 2020.

Bylo nezbytně nutné, aby rekonstrukce začala na podzim roku 2020, hrozilo totiž, že se pomník rozpadne. Neváhali jsme ani vteřinu a přes to, že nám situace kolem Covid-19 nedovoluje od jara podnikat a v roce 2020 už situace nebude lepší, odjeli jsme v červenci 2020 do zóny pomoci samoselům a při té příležitosti předali hasičům 200 EUR na obnovu pomníku. 

Peníze se vybrat nepodařilo, a to ani přes to, že všechny cestovní agentury působící v černobylské zóně, byly oficiálně vyzvány k finanční pomoci. Tento apel nebyl vyslyšen, a tak ti, co mají černobylskou zónu jako zdroj své obživy, tento problém prostě ignorovali. Pomoc přišla pouze od nás a ještě jedné agentury. Dohromady jsme vybrali 800 EUR. I díky tomu započala odborná rekonstrukce pomníku, která bude pokračovat, dokud nebude vybraná částka vyčerpána. Pak se pomník opět zakonzervuje a v rekonstrukci se bude pokračovat znovu, až budou peníze. Nakonec se neznámou finanční částkou podílela i Správa zóny. Nicméně tato sbírka je pořád aktuální.